For våre kunder innenfor oppdrettsnæringen har vi løsninger en rekke utfordringer knyttet til vannrensing.

For oppdrettsnæringen handler det i all hovedssak om å drifte trygge anlegg som også lager så små avtrykk i miljøet rundt som mulig. Ved å velge en renseløsning fra Mivanor vil ditt selskap kunne være sikker på at vannet som brukes i bedriftens produksjon er rent og trygt å slippe ut i naturen. 

 

Suksess for kobber-rensing

Et eksempel på renseløsning som vi har levert er et anlegg til Bøteriet AS.

Dette renseanlegget  fjerner i all hovedsak kobber og voks fra impregnerte nøter. Prosessen med MivaMagTM gjør vannet så rent at det kan gjenbrukes om igjen for å vaske flere nøter. Det mener vi er et svært godt resultat av renseprosessen hos notbøteriet.

Ta kontakt med oss via post@mivanor.no. Du kan sende inn vannprøver fra ditt anlegg som vi kan undersøke og teste ut rense-effekt på i vårt småskala-laboratorium.