Modellen er bygget som kompakte enheter der alle komponenter er koblet til og testet, noe som gjør det enkelt å installere enheten elektrisk og hydraulisk. Systemet har en brukervennlig konfigurasjon, vedlikehold og drift gjør dem til ideelle systemer som brukes for flokkuleringsprosesser. 

Kapasiteten for disse modellene avhenger bare av doseringsmengden fordi det angitte volumet kan forstås som timekapasitet, antatt 60 minutters modningstid, noe som er standarden for de fleste polyelektrolyttprodusenter.  

 

Jeg ønsker å få tilsendt informasjonsblad om modell CL-D

 

Produktinformasjon

Hoved konstruksjon er laget i HDPE, med to kamre – et kammer for selve fortynnings-/modningsprosessen og et kammer for dosering av det ferdige produktet - noe som tillater en strikt avgrensing av begge to prosesser. Hvert kammer er forbundet via en overstrømningskanal. 

Det brukes statiske miksere i innløpsrøret for en pre-fortynning av polymer og vann allerede før blandingskamre.  

Driftssyklusen styres av ultralyd-nivåsensor, installert i doseringskammeret, som starter påfyllingsprosessen automatisk, åpner magnetventilen og justerer doseringspumpens hastighet for alltid å få den valgte konsentrasjonen selv med vannstrømningsvariasjoner.  

Konfigurerbare prosessalarmer med informativ eller impeditiv handling. 

“All Siemens inside” med synoptisk kort, og hovedkomponenter signaliseres med tofarget led (grønn/rød), nødknapp, PLC S7-1200 for kommando og kontroll med 42 fargeskjerm. 

Peristaltisk doseringspumpe med hodesugekapasitet egnet for standard eller tyktflytende væsker, drevet av motor og styrt av frequensomformer. 

Våre standard modeller dekker det meste av prosessbehovet, men vi kan tilpasset produktet kundens ønske.  Vil du ha mer informasjon om modell CL-D?

Ta kontakt