Bygget som kompakte enheter der alle komponenter er koblet til og testet, gjør det enkelt å installere enheten elektrisk og hydraulisk, noe som sparer tid og penger.  

Brukervennlig konfigurasjon, vedlikehold og drift gjør dem til ideelle systemer som brukes for flokkuleringsprosesser. 

Kapasiteten for disse modellene avhenger bare av doseringsmengden siden det angitte volumet kan forstås som timekapasitet, antatt 60 minutters modningstid, noe som er standarden for de fleste polyelektrolyttprodusenter.  

 

Jeg ønsker å få tilsendt informasjonsblad om modell CL-T

 

Produktinformasjon

Hoved konstruksjon er laget i HDPE, med tre kamre.

  • Det første kamre er for rå-polymer lagring
  • Kammer to er for utblanding og modning
  • Kammer tre for dosering av det ferdige produktet.

Hvert kammer er forbundet via en overstrømningskanal.  

Driftssyklusen styres av ultralyd-nivåsensor, installert i doseringskammeret, som starter påfyllingsprosessen automatisk, åpner magnetventilen og justerer doseringspumpens hastighet for alltid å få den valgte konsentrasjonen selv med vannstrømningsvariasjoner.  

Det brukes statiske miksere i innløpsrøret for en pre-fortynning av polymer og vann allerede før blandingskamre.  

Konfigurerbare prosessalarmer med informativ eller impeditiv handling. Systemet har “All Siemens inside” med synoptisk kort, hovedkomponenter signaliseres med to-farget led (grønn/rød), nødknapp, PLC S7-1200 for kommando og kontroll med 42 fargeskjerm. 

Peristaltisk doseringspumpe med hodesugekapasitet egnet for standard eller tyktflytende væsker, drevet av motor og styrt av frequensomformer. 

Våre standard modeller dekker det meste av prosessbehovet, men vi kan tilpasset produktet kundens ønske.  

Ønsker du mer infomrasjon om modell CL-T?

Ta kontakt med oss