PFAS er en samlebetegnelse for en gruppe syntetiske stoffer og står for perfluerte stoffer.

Stoffene har vært brukt både i industrielle prosesser og forbrukerprodukter siden 1950-tallet. Globalt finnes det i dag ca. 5000 forskjellige PFASer på markedet.

Perflurerte stoffer er med i et fast overvåkningsprogram for miljøgifter som ledes av Miljødirektoratet. Noen PFAS-er som er klassifiserte som farlige, dette gjelder PFOS, PFOA og PFNA (C9-PFCA). Disse kan ha virkning over tid på miljø både i vann og på land, noe som naturlig er en alvorlig konsekvens som må overvåkes. Stoffene akkumuleres over tid i mennesker som er utsatt for PFAS-er, derav kan de også være skadelig for oss.
 

Vår renseløsning MivaSorb kan rense vann for PFAS

LES MER OM MIVASORB

 

Bruksområder for PFAS:

  • Gi produkter vann- og smussavstøtende egenskaper
  • Impregnering av tekstiler 
  • Matemballasje
  • Slipp-belegg i stekepanner
  • Kokekar
  • Skismøring

Vi har utviklet en renseteknologi som baserer seg på adsorpsjon av PFAS. Med denne teknologien samler vi opp mot 99% av PFAS i vann og kan dermed trekke dette ut av sigevann og grunnvann, og bidra til at det PFAS-holdige slammet havner på sikret deponi.

 

Lurer du på noe om PFAS?

Kontakt oss