Renseanlegget hos Bøteriet AS fjerner i all hovedsak kobber og voks fra impregnerte nøter. Prosessen med MivaMagTM gjør vannet så rent at det kan gjenbrukes om igjen for å vaske flere nøter. Det mener vi er et svært godt resultat av renseprosessen hos notbøteriet.

Kapasiteten på anlegget er 15 m3/time.