Vi leverte renseanlegg til Esval Miljøpark i Vormsund i 2017, som det første utenfor Saltenregionen.

Bildet viser resultatet fra renseprosessen, en betydelig effekt på sigevannet er oppnådd gjennom MivaMagTM. Anlegget renser sigevannet fra deponiet med en kapasitet på 40 kubikkmeter i timen og er bygget opp i godt isolerte brakkemoduler.