Anlegget fra Mivanor renser vannet biologisk med lufting og sedimentering, med påfølgende kjemisk/mekanisk rensing med MivaMagTM.

Kapasiteten er på 40 kubikkmeter per time.