Anlegget hos HRS har en kapasitet på 20 kubikkmeter med vann i timen oger levert som en modulbasert løsning i en innvendig isolert stålcontainer. 
Vannet forbehandles med MivaBioTM, og deretter med magnetisk partikkelseparasjon gjennom vår selvutviklede teknologi MivaMagTM.