Dette anlegget har gjennomgått en del ombygging fra opprinnelig leveranse. Det er å betrakte som en prototype, og har gitt oss mulighet til å høste kunnskap og erfaringer som har vært viktige for utviklingen av de kommende renseanleggene.

Renseanlegget har en kapasitet på 40 kubikkmeter med sigevann i timen. Fylkesmannen i Nordland har godkjent anlegget som beste praksis.