Spylevannet fra settefiskanlegget renses først i en biologisk prosess med MivaBioTM og deretter med magnetisk partikkelseparasjon gjennom MivaMagTM.

Anlegget er PE-plast, noe som gjør anlegget lett å konstruere og tilpasse omgivelsene ved konstruksjon, samtidig som at det er estetisk pent. Målsetningen om at spylevannet  skulle så rent at det kan slippes ut i en ferskvannsresipient etter renseprosessen er oppnådd.