Anlegget renser sigevann fra Bremnes deponi. Dette er et deponi med en eldre del med mye avfall, og en nyere del med mindre avfall, noe som gir utfordringer i forhold til store variasjonen i vannmengden. Denne utfordringen løste vi med å bygge opp et utjevningsbasseng sammen slik at en stabil mengde vann kan renses gjennom anlegget. Anlegget består av to moduler som til sammen tåler en mengde på opp mot 60 kubikkmeter med vann.