VI TILBYR VÅR KOMPETANSE

Vi har opparbeidet oss solid kompetanse gjennom levering av renseanlegg til ulike bransjer.

Hvis du velger et renseanlegg fra Mivanor, påtar vi oss den totale oppgaven med å levere et anlegg til din bedrift. Vi driver frem hele prosjektet, fra kartlegging av rensebehov, inkludert forprosjekt med småskaleforsøk i eget laboratorium,  til etablering og ferdigstillelse av renseanlegget.


Vi tilbyr også fullstendig serviceavtaler for drift og vedlikehold av eksisterende og nye anlegg. Ta kontakt og vi hjelper deg å løse dine renseutfordringer. 

Utsnitt rensemodul fra Mivanor