Vi har opparbeidet oss solid kompetanse gjennom levering av vannrenseanlegg til ulike bransjer.
Det betyr at vi ikke bare leverer et renseteknologi til din bedrift, vi deler av vår kunnskap og erfaring slik at din bedrift kan møte de kravene som er satt for rensing av utslipp fra bedriftens aktivitet.

 

Vi tilbyr vår kompetanse på vannrensing

Hvis du velger et renseanlegg fra Mivanor, påtar vi oss hele oppgaven med å levere et anlegg til din bedrift. Vi driver frem hele prosjektet;

  • Kartlegging av rensebehov
  • Forprosjekt med småskalaforsøk/analyse av vann
  • Eetablering og ferdigstillelse av renseanlegget
  • Oppfølging og service

Har din bedrift behov for rensing av vann fra industri eller deponi?

 

Ta kontak for mer informasjon