Vi har opparbeidet oss solid kompetanse gjennom levering av renseanlegg til ulike bransjer. 

Vi påtar oss hele jobben fra kartlegging av rensebehov inkludert forprosjekt med småskaleforsøk i eget laboratorium,  til etablering og ferdigstillelse av anlegget.
Vi tilbyr også fullstendig serviceavtaler for drift og vedlikehold av eksisterende og nye anlegg. 

Ta kontakt så skal vi hjelpe deg å løse dine utfordringer.