Løsningen skreddersys etter kundens behov utfra plasstilgang og rensekrav. Eksempel på teknologier kan være «fixed bed reactor», RBC (Rotating Biological Contactors) eller aktiv slam. Disse anleggene kan plassbygges eller være modulbasert.