• MivaMag er en kombinasjon av kjemisk felling, flokkulering og avvanning med Magnetisk Partikkel Separasjon
  • MivaMag er godkjent som «Beste Praksis» av Fylkesmannen i Nordland og tilgodeser gjeldende rensekrav. 
  • Slammet avvannes til 30-40% TS, slik at det enkelt kan transporteres i container eller behandles videre hvis det er behov for det.
  • MivaMag leveres modulbasert eller plassbygget slik at det passer inn i kundens anleggsdesign.
  • Anlegget tar liten plass da det ikke er behov for en ekstra avvanningsmodul som for eksempel filterpresse eller avvanningsskrue.

 

Typiske renseresultat

  • Organiske miljøgifter: 50 – 70% reduksjon
  • Tungmetaller: 25 – 90% reduksjon
  • Fosfor: 80 – 90% reduksjon
  • Suspendert stoff: 80 – 90% reduksjon

 

For å gi deg et estimat om hva vi kan oppnå for renseeffekt med ditt vann får du gjerne ta kontakt og sende en vannprøve så gjennomfører vi småskalaforsøk i vårt laboratorium.