MivaSettle er en sedimenteringsenhet og leveres som en ferdig modul klar til bruk.

Enheten har en rensekapasitet på opptil 12 m3 i timen. MIvaSettle kan kjøres med kontinuerlig flow hvilket forhindrer avbrytelser i arbeidsprosessen, i motsetning til sedimenteringstanker og lignende.

Slammet fra renseprosessen samler seg i bunnen av tanken og samles enkelt opp i en container som er plassert under sedimenteringsenheten. Enheten er utstyrt med en spesiell lamellprofil som øker sedimenteringshastigheten for suspenderte stoffer.

Prosessen er basert på gravitasjon, noe som gjør at den i utgangspunktet kan driftes uten strømtilførsel.
Det kan også installeres en mikser som gir mulighet til å tilføre en koagulant/ pH-justering som effektiviserer sedimenteringsprosessen og gir et enda renere vann for utslipp. Hvis det er behov for en matepumpe og/eller tilsetning av koagulent ved hjelp av doseringspumpe vil dette kreve strømtilførsel.

Fagteamet til Mivanor kan utføre en småskalatest som gir en god indikasjon på hvor god renseeffekt vår teknologi vil ha på kundens vann.
 

Jeg ønsker å få tilsendt datablad for MivaSettle

 

Bruksområder for MivaSettle

Enheten passer til alle rensebehov hvor partikkelfjerning står i fokus og det ikke er store mengder vann som skal renses på en gang. Eksempler på dette er:

  • Spylevann, for eksempel fra vedlikehold av båter og skip
  • Slopvann
  • Behandling av vann fra jordbruksarealer og jordmassemottak/-behandling

MivaSettle egner seg også godt som for-behandlingstrinn i større renseprosesser og kan enkelt kombineres med våre add-on produkter som

  • Fellings- og flokkuleringsprosesser
  • MivaSorb
  • MivaStormwater

Ønsker du mer informasjon om MivaSettle? Ta kontakt med oss og vi vil sammen med deg se på muligheten for om MivaSettle er løsningen for ditt rensebehov.

Send e-post