Løklingholm kommer opprinnelig fra Bømlo, men har tilbrakt de siste 15 årene i Stavanger. Der har han opparbeidet seg unik innsikt i avfallshåndtering, vannrensning og teknisk miljøvern i oljebransjen. Inntil nylig har han jobbet med avfall og resirkulering.

- Akkurat vannrensning er noe som har stått mitt hjertet nært helt siden jeg begynte å utdanne meg. Jeg er veldig imponert over teknologien til Mivanor, bedriften og folkene jeg har truffet siden jeg begynte. Det er selvfølgelig ekstra spennende å bli med nå som vi er i en vekstfase, sier Mivanors nyeste tilskudd, som har vært i rollen i vel tre måneder.

Les mer om Mivanors ulike teknologi-løsninger her.

I Mivanor blir oppgavene hans som prosjekteringsingeniør hovedsakelig prosjektstyring, installasjon og igangkjøring. I tillegg skal han løse andre tekniske oppgaver internt i Mivanor.

I sitt tidligere virke har han blant annet ledig tekniske og operasjonelle prosjekter både i Norge og i utlandet, og har jobbet med både FoU og kommersialisering av teknologi til kjemisk, termisk, fysisk og biologisk rensing av avfallsvann og slam.

Bakgrunnen og erfaringene fra oljebransjen er svært nyttig, sier han:

- Det er mye å lære fra sektoren, både teknisk og overordnet som har en stor overføringsverdi. Utviklingen hvor de fleste næringer nå er opptatte både av bærekraft og av å ta vare på miljøet er på mange måter drevet fram av offshorenæringen, som har måtte hatt ekstra fokus på å holde stien sin ren fra start, noe som virkelig også har forplantet seg på land.

- I Europa, spesielt innenfor EU, har man hele tiden presset grensene og utvidet kravene og reguleringene for hvilke grep som må tas for å sikre tilstrekkelig vern av miljøet, og utvikling av teknologier som sikrer dette. Det tror jeg er et gode, og vi ser nå et skikkelig temposkifte hvor stadig flere næringer ilegges strengere krav og må ta flere grep for å være innenfor miljøkravene nasjonalt og internasjonalt. Det er på mange måter sånn som det har vært i olje- og gassektoren hele tiden.

Daglig leder i Mivanor, Robert Tarasz, mener Løklingholm blir et viktig tilskudd til selskapet:

- Vi er kjempefornøyde med å få inn Martin og all hans kunnskap på laget vårt. Det blir særlig viktig i den vekstfasen vi er i nå. Så hjelper det selvfølgelig at vi har med en med lokalkunnskap og kjennskap til området på laget nå som vi har flyttet ned til Sandnes og skal satse tyngre her, sier Tarasz.