Hvilke stoffer kan den biologiske behandlingen fjerne?

MivaBio fjerner følgende stoffer:

 • Fosfat
 • Nitrat
 • Ammounium
 • Totalt supendert Stoff (TSS)
 • Organiske stoffer (BOD og COD)

Hva er fordelene ved MivaBioTM?

 • Basert på naturlig biomasse

 • "Plug-and-play"-modul som kobles direkte på kundens anlegg

 • Fleksible behandlingsprosessser 

 • Lave driftskostnader
   

få tilsendt informasjonsblad om MivaBio


Renseanlegget kan både spesialtilpasses og bygges på stedet, eller levers i en modul som er klar til å kobles direkte på anlegget til kunden.

 

Hvem velger vår biologiske behandling av vann?


MivaBioTM har vi levert til aktører i akvakulturbransjen, blant annet har vi levert et anlegg hvor vannet forbehandles med MivaBioTM til settefiskanlegget til Salten Smolt AS.

logo salen smolt
Vi har også levert anlegg som renser sigevann fra deponi der vannet først behandles biologisk.
Er du usikker på om vannet fra bedriftens aktivitet vil ha behov for biologisk rensing?


KONTAKT OSS FOR RÅD OG VEILEDNING OM BIOLOGISK VANNRENSING


Rensemetoden er basert på en naturlig biomasse. Flere kunder har valgt å kombinere biologisk behandling med en påfølgende mekanisk behandling av avløpsvann, MivaMagTM.