Hvordan kan vi løse vannrensing for ditt selskap?

Vi leverer kjemisk og mekanisk vannrensing med MivaMag™ som er en kombinasjon av kjemisk felling, flokkulering og avvanning gjort med den innovative renseteknologien magnetisk partikkel separasjon.
 
I tillegg har vi løsningen MivaBio™ som bygger på biologisk behandling av avfallsvannet og vannrensing. Denne teknologien kan også kombineres med MivaMagTM.
 
Våre produkter kan skreddersys hver enkelt kundes behov ut i fra plassering og krav til vannrensing. Les mer om våre kundeprosjekter.
 
Vi leverer også konsulenttjenester for industriell vannrensing og kan bistå med å vurdere ulike løsninger knyttet til både krav og behov. Når et renseanlegg er montert følger vi også opp anlegget gjennom hele levetiden. 

Mivanor er med dette en totalleverandør innenfor vannrensing-tjenester.