Vi leverer kjemisk/mekanisk vannbehandling med MivaMag™ som er en kombinasjon av kjemisk felling, flokkulering og avvanning med Magnetisk Partikkel Separasjon.

Vi leverer biologisk vannbehandling med MivaBio™ som skreddersys etter kundens behov utfra plasstilgang og rensekrav. 

Vi leverer også konsulenttjenester innenfor Industriell vannrensing for å vurdere alternative løsninger utfra krav og behov.