Hvis du velger et renseanlegg fra Mivanor, påtar vi oss hele oppgaven med å levere et anlegg til din bedrift.

Vi tilbyr vår kompetanse på vannrensing

Vi driver frem hele prosjektet fra startfasen med kartlegging av forurensingsproblematikk til oppfølging av anleggets renseresultater og oppfyllelse av krav.

  • Kartlegging av rensebehov
  • Forprosjekt med småskalaforsøk/analyse av vann
  • Etablering og ferdigstillelse av renseanlegget
  • Oppfølging og service

Vi har opparbeidet oss solid kompetanse gjennom levering av vannrenseanlegg til ulike bransjer.
Det betyr at vi ikke bare leverer et renseteknologi til din bedrift, vi deler av vår kunnskap og erfaring slik at din bedrift kan møte de kravene som er satt for rensing av utslipp fra bedriftens aktivitet.

Ta kontak for mer
informasjon OM Våre
konsulenttjenester