Grovrensen har en enkel konstruksjon og består av en buffertank med en avvanningsskrue. Det åpne designet på tanken gjør at det er enkelt å komme til for å rense både innløpsdelen og selve buffertanken.

Mivanor Grovrens er spesielt godt egnet til vaskevann fra notvask hvor det er en stor andel store, grove partikler i vannet som skal renses som skjell, sjøgress og andre rester fra notene som har havnet i vaskevannet. 

Fordeler med Mivanor Grovrens

  • Fjerner og avvanner grovavfallet i ett trinn
  • Tørrstoffgrad på slammet opp til 60%
  • Kan kobles til fjernstyringssytem og driftes av Mivanor

Grovrens kan leveres som et enkeltstående produkt eller det kan leveres som et ledd i en komplett renseløsning.

Ute etter en komplett renseløsning for notvaskerier?

Ved å kombinere Mivanor Grovrens med vår kjemiske og mekaniske renseanlegg MivaMagTM har vi utviklet en renseløsning som er spesielt tilpasset notvaskerier. Vi har levert renseløsninger til en rekke lokasjoner Mørenot AS og har gjennom dette erfart hva som kreves for å levere en løsning som gjør vannet så rent at det kan gjenbrukes i vaskeprosessen.

Les mer om renseløsning for notvaskeri

Illustrasjon av renseanlegg for notvaskerier

MivaMagTM er vårt hovedprodukt og bygger på en kjemisk og mekanisk rensemetode hvor man trekker ut partikler og forurensing ved hjelp av en magnetisme.

Slik fungerer teknologien:

 

 

 

Les mer om MivaMag