Bruksområder for MivaSettle

Enheten passer til alle rensebehov hvor partikkelfjerning står i fokus og det ikke er store mengder vann som skal renses på en gang. Eksempler på dette er:

  • Spylevann, for eksempel fra vedlikehold av båter og skip
  • Slopvann
  • Behandling av vann fra jordbruksarealer og jordmassemottak/-behandling

MivaSettle egner seg også godt som for-behandlingstrinn i større renseprosesser og kan enkelt kombineres med våre add-on produkter som

  • Fellings- og flokkuleringsprosesser
  • MivaSorb
  • MivaStormwater
     

få tilsendt datablad for MivaSettle

 

MivaSettle leveres som en ferdig modul klar til bruk.

Hvordan fungerer MivaSettle?

Enheten har en rensekapasitet på opptil 12 m3 i timen. MivaSettle kan kjøres med kontinuerlig flow som forhindrer avbrytelser i arbeidsprosessen, i motsetning til sedimenteringstanker og lignende løsninger.

Slammet fra renseprosessen samler seg i bunnen av tanken og samles enkelt opp i en container som er plassert under sedimenteringsenheten. Enheten er utstyrt med en spesiell lamellprofil som øker sedimenteringshastigheten for suspenderte stoffer.

Ønsker du mer informasjon om MivaSettle? Ta kontakt med oss og vi vil sammen med deg se på muligheten for om MivaSettle er løsningen for ditt rensebehov.

Send e-post

Prosessen er basert på gravitasjon, noe som gjør at den i utgangspunktet kan driftes uten strømtilførsel. Det kan også installeres en mikser som gir mulighet til å tilføre en koagulant/ pH-justering som effektiviserer sedimenteringsprosessen og gir et enda renere vann for utslipp. Hvis det er behov for en matepumpe og/eller tilsetning av koagulent ved hjelp av doseringspumpe vil dette kreve strømtilførsel.

Fagteamet til Mivanor utfører alltid en småskalatest av vannet. Denne testen gir en god indikasjon på hvor god renseeffekt vår teknologi vil ha på kundens vann. Kunden sender da vannprøver inn til vårt laboratorium og vi utfører en test på vannet i vårt småskala-anlegg. 

Bestill småskalatest av vann

Illustrasjon av MivaSettle - sedimenterinsgenhet for rensing av partikler