Fjerner forurensing effektivt

I samarbeid med Swedrop kan vi tilby en effektiv og automatisert rensing av overflatevann.

Mivanor StormWater er designet for å absorbere og fjerne et bredt spekter av skadelige stoffer:

 • De 33 stoffgruppene prioritert av EU som følge av miljøskadelighet
 • Olje
 • Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH
 • Tungmetaller, inkludert;
  • Kadium
  • Kobber
  • Sink
  • Nikkel
  • Bly
  • Kvikksølv

få tilsendt informasjonsblad om Mivanor Stormwater

Systemet for rensing av overflatevann er automatisert, alt brukeren av anlegget trenger å gjøre er å skifte ut filteret når det er fylt opp. Hyppigheten på utskiftnignen avhenger av vannmengde og vannkvalitet på det vannet som skal renses. Rensemetoden har lite miljøavtrykk.

Kan vår løsning for rensing av overflatevann være riktig for din bedrift?
Vi gjør alltid vannanlyser i forkant av et prosjekt for å kunne gi kunden et godt bilde på hvilken renseeffekt Mvanor Stormwater gir på deres sigevann, før vi går videre med prosessen.

Jeg vil ha tilbud på analyse av vann


Når har man bruk for rensing av overflatevann?

Mivanor Stormwater er et suppliment for å sikre at vann fra overfaltedrenering blant annet blir renset. Eksempler på dette er:

 • Overflatedrenering fra trafikk- og veiområder
 • Overflatedrenering fra produksjonsområder og industriområder
 • Overflatedrenering fra avfallsdeponi