Hvilke typer forurensing fjerner MivaSorb renseløsning?

MivaSorb ble i utgangspunktet utviklet for å fjerne PFAS-forbindelser, men renseprosessen kan tilpasses flere andre renseutfordring. Den kan blant annet brukes til fjerning av:

 • PFAS-forbindelser

 • Tungmetaller

 • Elektrolytter

  • Syrer

  • Baser

  • Salter (sulfat, klorid, fosfat mm.)

 • Organiske forbindelser

  • KOF, BOF, TOC

  • VOC

  • POPs

 • Næringssalter
   

få tilsendt datablad om MivaSorb

 

Hvilke fordeler har MivaSorb?
 

Først og fremst har Mivasorb en langt kortere behandlingstid enn de fleste andre teknologier. Dette er fordi kontakttiden mellom adsorbent og vann er veldig kort per passasje. Prossessen er designet slik at vannet passerer reaktoren mange tusen ganger på kort tid, og dette kan justeres gjennom rotasjonshastigheten. I tillegg har MivaSorb en rekke andre fordelaktige egenskaper:

 • Et kompakt og plassbesparende design

 • Er modulbasert og implementeres i eksisterende prosesser

 • Enkelt å drifte

 • Ingen tilbakespyling nødvendig

 • Ingen trykksatt prosess
  Sentrifulgalkraften skapt av rotasjonen samt at adsorbenten ligger helt løst i reaktoren, hindrer at systemet blir tett og derfor er det ikke behov for noe form for tilbakespyling eller trykkontroll.

 • Kan kombineres med andre prosesser og tilpasses etter kundens behov og ønske

 

Her er en illustrasjon som viser komponentene i selve renseenheten i MivaSorb:

Illustrasjon av enhet for rensing av vann med PFAS

 

Hva er adsorbsjon?

Adsorpsjon er en kjemisk prosess som innebærer at en gass eller en væske bindes til et fast stoff eller en annen væske, det er dette som kalles adsorbenten.
Mivanor bruker ulike adsorbenter. Dette gjør vi fordi ulike typer forurensing krever ulike former for adsorbenter. Det første vi gjør er dermed å teste ulike adsorbenter på innsendte vannprøver for å avdekke hva som gir ønsket effekt. 


Det finnes tre hovedtyper av adsorbenter:

 • Oksygenbaserte adsorbenter: Disse er typisk hydrofile og polare. Eksempler er silica gel, Zeolites og Bentonitt.

 • Karbonbaserte adsorbenter: Disse er typisk hydrofobe og ikke-polare. Eksempler er aktivert karbon og grafitt.

 • Polymerbaserte adsorbenter: Disse har polare og ikke-polare funksjonelle grupper i en porøs polymer-matrix.

 

kontakt fagansvarlig for
MER INFORMASJON OM adsorbsjon

 

Hvordan fungerer vår adsorbsjonsprosess?

Det finnes ulike muligheter å etablere kontakt mellom adsorbenten og forurensningsstoff som skal fjernes. Parametere som påvirker prosessen er blant annet:

 • Flowrate gjennom systemet
 • Oppholdstid i systemet
 • Partikler / polymer etc i vannet
 • Hastighet på reaktor

Teknologien MivaSorb er basert på kalles "rotating packed bed". En roterende beholder tiltrekker aktivt vann til og gjennom adsorpsjons-materialet. På den måten kommer forurensningsstoffer i kontakt med adsorbenten.

Les om hvordan vi fjernet 98% av
PFOS-stoffer i vårt pilotanlegg