Du vil få en nøkkelrolle i kontakten mellom oss og våre kunder. Ditt ansvar vil være å holde i dialogen med kunden, forstå deres renseutfordring og prosjektere løsningen, for så videre å planlegge og gjennomføre installasjon hos kunde.

Søknadsfrist er 1.november, men vi vurderer kandidater løpende og ansetter når vi finner en person som matcher vårt team. Vi ber om at du setter opp en CV og legger ved et søknadsbrev.

Søk her

Vi er et lite selskap med store ambisjoner. Vi ser derfor etter en person som er fremoverlent og løsningsorientert, og som trives med å ha mange baller i luften og ha en svært variert arbeidshverdag. Du vil bli del av et team som er sterk faglig og som ønsker å ta stadig nye steg innenfor vår bransje.

Vil du være med på å ta Mivanor et steg videre?
 

Hva blir dine arbeidsoppgaver?

 • Prosjektering av renseløsninger gjennom dialog med kunde
 • Planlegging og gjennomføring av installasjon av løsning hos kunde
 • Bistå med forslag til endringer av eksisterende løsning
 • Videreutvikling av våre løsninger og bidra til å utvikle nye metoder for vannrensing

 

Hvilke personlige egenskaper ser vi etter?

 • Du er kreativ og løsningsorientert
 • Du er flink med folk og er god på formidling, både muntlig og skriftlig
 • Du trives med å ha ansvar
 • Du har en strukturert og selvstendig arbeidsform
 • Du er alltid ute etter å finne den optimale løsningen på et problem
 • Du går analytisk til verks og er proaktiv

 

Hvilken faglig kompetanse har vi behov for?

 • Bachelor i ingeniørfag, eventuelt teknisk fagskole. Utstrakt erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Erfaring med tegneprogrammer som AutCAD, Inventor eller tilsvarende
 • Trygg på formidling muntlig og skriftlig, både norsk og engelsk
 • En håndverksbakgrunn er en fordel da det blir en del praktiske utfordringer knyttet til installasjon

Erfaring med vannrensing eller tilsvarende prosessteknologi er en fordel, men ikke et krav.Ditt arbeidssted vil være Sandnes, men som følge av at du skal ha ansvar for installasjon av anlegg i hele Norge, må påberegnes en del reisevirksomhet, opptil 50 reisedøgn i året.

Om Mivanor

Mivanor er en totalleverandør av renseløsninger for industrielt avløpsvann. Vi har hittil levert våre renseløsninger til selskaper innen følgende bransjer:

 • Deponi
 • Akvakultur
 • Avfallssorteringsanlegg
 • Skipsverft

Mer om våre ulike løsninger

Vi leverer skreddersydde renseløsninger basert på småskalaforsøk hvor vi finner den optimale løsningen for den spesifikke kundens rensebehov. Dette gir kunden et godt estimat på renseresultatet, i tillegg til driftskostnader for renseanlegget før det settes i bestilling. Vår oppgave er å sørge for at utslipp fra industri og deponi er trygt å slippe ut i naturen.

Mivanor er ISO-sertifisert etter standardene for kvalitet, miljø, helse og sikkerhet.

Selskapet har sitt utspring i Bodø etter at det ble utviklet et eget renseanlegg for sigevann fra deponi ved Vikan Avfallsanlegg. Teknologien viste seg å være så solid at det ble besluttet å etablere et eget selskap på grunnlag av dette. Mivanor AS er 100% eid av Iris Salten IKS og er med det et av seks heleide datterselskaper i et solid konsern eid av de ni kommunene i Salten.