Fem av prosjektene er rensing av sigevann fra avfallsdeponi. I tillegg har Mivanor levert anlegg til oppdrettsnæringen og bøteri.