AMR-blanderen kan leveres i en plastversjon med akselbeskyttelse og impeller i polypropylen for korrosive væsker, eller den kan leveres i stål med aksel og impeller i syrefast stål for slipende væsker. Det brukes små, marine impellere med høy rotasjonshastighet på 920 rpm.  

Ønsker du råd og veiledning for miksing av kjemikalier og pulver i vann, eller andre homogeniseringsprosesser?

Kontakt oss

Effektiviteten i utblandingen bestemmes av:

  • Utformingen av tanken og mikserens plassering i tank
  • Væskenivå i tanken
  • Hvor tyktflytende væsken er (viskositet)
  • Størrelse på eventuelle partikler i væsken
  • Er det etsende damp i prosessen

Høyhastighets-blandere er designet for tanker med strømningsbrytere og krever et minimum væskenivå på minst ½ av akselen for å unngå vibrasjoner.

 få tilsendt komplett informasjonsblad om AMR-blandere

Tekniske detaljer AMR-miksere for flokkulering