Det brukes små marine impellere med høy rotasjonshastighet på 920 rpm.  

AMR-blandere er tilgjengelige som PP versjon med akselbeskyttelse og impeller i polypropylen for korrosive væsker eller som SS versjon med aksel og impeller i syrefast stål for slipende væsker. I begge tilfeller er festeflensen laget i PP. 

 

Jeg ønsker informasjonsblad om AMR-blandere

 

Høy hastighets blandere skal installeres i tanker med strømningsbrytere og et minimum væskenivå (minst ½ av akselen) for å unngå vibrasjoner og evt. skader på motor og festeanordning.   

AMR-blandere er tiltenkt for diskontinuerlige blandingsprosesser for å unngå skader på motoren.  

Væskens viskositet, relativ posisjon av mikseren i tanken, tankens geometri, størrelse på mulige partikler i væsken, tilstedeværelsen av etsende damp og væskenivået i tanken vil bestemme blandingseffektiviteten og forventet mikserlevetid. 

Ønsker du mer informasjon om AMR-blandere?

Kontakt oss