APL-blandere er et godt kompromiss for store kjemikalie doserings- og tilberedelsessystemer som trenger en blanding uten turbulens for komplekse og sensible produkter. Designet er laget for kontinuerlig blanding i systemer med variabelt væskenivå.

ATL-blanderen er laget for installasjon i tanker med strømningsbrytere og et minimum væskenivå (minst ½ av akselen) for å unngå vibrasjoner og evt. skader på motor og festeanordning. 

Væskens viskositet, relativ posisjon av mikseren i tanken, tankens geometri, størrelse på mulige partikler i væsken, tilstedeværelsen av etsende damp og væskenivået i tanken vil bestemme blandingseffektiviteten og forventet mikserlevetid.

Anbefalt for oppløsning av pulver kjemikalier i vann, blanding av væsker eller enkle homogeniseringsprosesser dersom kompatibel med syrefast stål (316SS).

 

Jeg ønsker å få tilsendt informasjonsblad om ATL-blander

 

Produktinformasjon

Variable akseldiametere og -lengde som tilpasses systemdimensjonene. Laget i rustfritt stål (316SS) og festet med avtakbar eller flenset motorkobling for enkel transport og vedlikehold.

For mindre systemer leveres propellere som en part med tre kurvede blader som er sveiset mot en sentral blokk. For større systemer sveises det hvert blad for seg direkte på akslingen.

ATL-blandere er designet for både synkende og stigende væskestrømmer i henhold til prosess spesifikasjonene.

Ønsker du mer informasjon om ATL-blandere?

Kontakt oss