En bedrift som har høyt forbruk av vann i sin næringsaktivitet må sørge for at dette vannet er rent og trygt å slippe ut i naturen etter at det er brukt. Rensing av vann kan også bety at det samme vannet kan brukes om igjen i prosessen.

 

En renseteknologi - muligheter i mange bransjer

Gjennom vårt system MivaMagTM, hvor vi bruker magnetisk partikkel separasjon, kan vi samle forurensingen i større, magnetiske partikler som enkelt renses ut via store magnetskiver. 

Vi ønsker å bli utfordret for å utvikle og tilpasse vår renseløsninger til flere bransjer. Vår renseteknologi kan fange opp miljøgifter, farlige metaller og fragmenter fra vannet som ikke skal havne i naturen.

Lurer du på om vi kan være behjelpelig med å rense vannet fra din næringsaktivitet?

Ta kontakt via post@mivanor.no eller per telefon 952 11 919, og beskriv din utfordring.
Vi vil gjøre vårt ytterste for å tilpasse prosessen slik at du kan være sikker på at din bedrift ikke slipper ut vann som er til skade for miljøet.