Vår renseløsning for industrielt avløpsvann, MivaMagTM ,ble først utviklet med formål om å rense sigevann fra avfallsdeponi. Dette ble en stor suksess og i årene som fulgte har vår FoU-avdeling utviklet et renseanlegg som ikke bare kan rense sigevann, men også annet avløpsvann fra industri.

 

Renseanlegg til deponi og akvakultur

I dag leverer vi ikke bare renseanlegg til deponi, men også til alle aktører som har bransjer som har behov for å vite avløpsvannet fra bedriftens aktivitet trygt kan slippes ut i naturen. Vi har konstruert renseanlegg for prosessvann både fra settefisknæringen og notvaskeri, og ser at vår teknologi gir gode resultater her også. 

 

Vannanalyse gir riktig behandling

Vår FoU-avdeling utfører småskala-tester på avløpsvannet fra våre kunder. på denne måten kan vårt team avdekke hvilke typer og hviken grad av forurensing vannet innehar.

Ønsker du at vi utfører en analyse på avløpsvannet fra din bedrift?


Ta kontakt og få informasjon om innsending av vannprøver.


 

Kombinerte renseløsninger

Vi har satt opp renseanlegg både med en kombinasjon av våre to renseløsninger MivaBioTM og MivaMagTM, og kun ved bruk av MivaMagTM. Les mer om våre ulike kundeprosjekter under og finn løsninger som med lokale tilpasninger vil være anvendelig for din bedrift.


 

Etablerte renseanlegg fra MivanorKUNDEPROSJEKTER

Les mer om de enkelte kundeprosjektene våre og finn prosjekter som kan samsvare med dine vannrensings-utfordringer