Vår teknologi MivaMagTM ble først utviklet med formål om å rense sigevann fra avfallsdeponi. Nå leverer vi ikke bare renseanlegg til deponieiere, men også til bransjer hvor det er behov for at avløpsvannet fra deres aktivitet trygt kan slippes ut i naturen. Vi har konstruert renseanlegg både til settefisknæringen og notvaskeri, og ser at vår teknologi gir gode resultater her også. 

Vi har satt opp renseanlegg både med en kombinasjon av våre to løsninger MivaBioTM og MivaMagTM, og kun ved bruk av MivaMagTM. Les mer om våre ulike kundeprosjekter under og finn løsninger som med lokale tilpasninger vil være anvendelig for din bedrift.

Vi gjennomfører småskalaforsøk i eget laboratorium for å gi din bedrift en indikasjon på de renseresultatene man kan forvente for ditt avløpsvann.


 

Etablerte renseanlegg fra MivanorKUNDEPROSJEKTER

Les mer om de enkelte kundeprosjektene våre og finn prosjekter som kan samsvare med dine vannrensings-utfordringer