Skreddersydd renseløsning

Vår biologiske renseløsning MivaBio er basert på en naturlig biomasse. Prosessen er fleksibel og er enkel å skreddersy etter kundens behov, som for eksempel plasstilgang på anlegget og krav til vannrensing. Renseanlegget kan både spesialtilpasses og bygges på stedet, eller levers i en modul som er klar til å kobles direkte på anlegget til kunden.

Rensemetoden er basert på en naturlig biomasse. Flere kunder har valgt å kombinere biologisk behandling med en påfølgende mekanisk behandling av avløpsvann, MivaMagTM.

Hvem velger biologisk behandling av vann?

Metoden kan brukes i flere bransjer, blant annet har vi levert et anlegg hvor vannet forbehandles med MivaBioTM til settefiskanlegget til Salten Smolt AS. Vi har også levert anlegg som renser sigevann fra deponi der vannet først behandles biologisk.