Vår biologiske renseløsningøsning skreddersys enkelt etter kundens behov utfra plasstilgang og krav til vannrensing.

Eksempel på teknologier kan være «fixed bed reactor», RBC (Rotating Biological Contactors) eller aktiv slam.

Våre anlegg kan plassbygges eller være modulbasert og den biologiske behandlingen av vannet kan kombineres med vår mekaniske behandling av avløpsvann, MivaMagTM.

Metoden kan brukes i flere bransjer, blant annet har vi levert et anlegg hvor vannet forbehandles med MivaBioTM til settefiskanlegget til Salten Smolt AS. Vi har også levert anlegg som renser sigevann fra deponi der vannet først behandles biologisk.