Hvorfor velge MivaMag?

MivaMagTM er en kombinasjon av kjemisk felling, flokkulering og avvanning gjort gjennom en prosessen "magnetisk partikkel separasjon".

 

Kombinert rensing og avvanning

Vårt renseanlegg fjerner miljøgifter og tungmetaller fra vannet samtidig som slammet avvannes uten hjelp av en ekstra avvanningsenhet. Slammet avvannes til 30 - 40 % tørrstoff, noe som gjør det enkelt å samle opp og håndtere etterpå.

 

Et kompakt renseanlegg med god kapasitet

Vår renseløsning leveres i modulbaserte enheter som enkelt passer inn i ditt anleggsdesign og behov for vannrensing. Hver rensemodul har en kapasitet på 40 m3, anlegget er autmatisert og kan fjernstyres.

 

Renseeffekt på vannet

Om du ønsker et estimat på hvilke renseeffekter vår løsning kan ha på avløpsvannet fra din virksomhet ta kontakt . Du sender da inn en vannprøve  til oss og vi har mulighet til å gjennomføre småskalaforsøk av vannet i vårt laboratorium som tilsier hvilken grad av renseeffekt som kan oppnås.

Typiske resultater er:

  • Organiske miljøgifter: 50 – 70% reduksjon
  • Tungmetaller: 25 – 90% reduksjon
  • Fosfor: 80 – 90% reduksjon
  • Suspendert stoff: 80 – 90% reduksjon

 

MAGNETISK PARTIKKELSEPARASJON SOM EN DEL AV VANNRENSING

 

ULIKE BRANSJER - EN LØSNING

Vår renseløsning for rensing av sige- og avløpsvann er fleksibel og kan brukes innenfor flere ulike bransjer. Her er noen eksempler:

Har vi ikke listet opp din bransje? Om du mener denne løsningen kan være riktig for din bedrift, ta kontakt og vi tar utfordringen med å tilby en løsning tilpasset bedriftens behov.