Hvordan fungerer renseløsningen?

Renseløsningen er en kombinasjon av kjemisk felling og en mekanisk prosess hvor magnetittpulver tilstettes i prosessen og gjør flokkene magnetiske. Prosessen utgjør dermed en kombinert fjerning av forurensing og avvanning av slammet.

 

 

Hvilke typer forurensing kan vi fjerne?

 • Tungmetaller
 • POP (Persistente organiske miljøgifter)
 • PFAS 
 • Fosfat
 • TSS (Totalt suspendert stoff)

MivaMagTM har en god effekt på miljøgifter, tungmetaller og andre miljøfiendtlige stoffer på sigevannet etter at det er renset. 

 • 50 - 70% reduksjon av organiske miljøgifter
 • 25 - 90 % reduksjon av tungmetaller
 • 80 - 90 % reduksjon av fosfor
 • 80 - 90 % reduksjon av suspender stoff

Vi gjør alltid vannanalyser i forkant av et prosjekt for å kunne gi kunden et godt bilde på hvilken renseeffekt MivaMagTM gir på deres sigevann.

Bestill analyse av vann


Fordeler

 • Stor kapasitet: kan behandle 40 mper time
 • Lite fotavtrykk
 • Designet som en plug-and-play modul
 • Fleksibel renseprosses som kan tilpasses ulike forurensingutfordringer
 • Automatisert overvåkning av prossesser
   

Hvor kan det brukes?

 • Sigevann fra deponi
 • Prosessvann fra industri og produksjon som:
  • Akvakultur
  • Gruveindustri
  • Papirindustri