Hvorfor velge MivaMag?

Vår renseløsning innebærer en unik og effektiv metode som renser vannet ved hjelp av magnetisme. Teknologien er en kombinasjon av kjemisk felling, flokkulering og avvanning gjort gjennom en prosess kalt "magnetisk partikkel-separasjon".

 

Dette gjør at vårt renseanlegg har en rekke fordeler:

 

  • Kombinert rensing og avvanning

Vårt renseanlegg fjerner miljøgifter og tungmetaller fra vannet samtidig som slammet avvannes uten hjelp av en ekstra avvanningsenhet. Slammet avvannes til 30 - 40 % tørrstoff, noe som gjør det enkelt å samle opp og håndtere etterpå. Dette sparer også tid og kostnader, og selve rensemodulen har en kompakt konstruksjon.

 

  • Renseeffekt på vannet

Vi starter alle våre kundeprosjekter med en analyse av vannet som skal renses.  Gjennom et småskalaforsøk av vannet kan vi gi et godt anslag på hvilken grad av renseeffekt som kan oppnås. 

Reduksjon av forurensing og tungemetaller i anleggene vi har levert:

  • Organiske miljøgifter: 50 – 70% reduksjon

  • Tungmetaller: 25 – 90% reduksjon

  • Fosfor: 80 – 90% reduksjon

  • Suspendert stoff: 80 – 90% reduksjon

Ønsker din bedrift et anslag på hvor godt MivaMagTM kan rense avløpsvannet fra bedriftens aktivitet og produksjon?

Bestill analyse av vann

 

  • Et kompakt renseanlegg med god kapasitet

Vår renseløsning leveres i modulbaserte enheter som enkelt passer inn i ditt anleggsdesign og behov for vannrensing. Hver rensemodul har en kapasitet på 40 kubikkmeter med vann i timen, anlegget er autmatisert og kan fjernstyres.

MAGNETISK PARTIKKELSEPARASJON SOM EN DEL AV VANNRENSING

 

Ulike renseutfordringer - samme løsning

Vår renseløsning for rensing av sigevann og vann fra industri er fleksibel. Fordi vi analyserer vannprøver sendt inn av kunde kan vi tilpasse teknologien i forhold til hvilken type forurensing vannet inneholder. Dermed kan MivaMagTM være en aktuell rensemetode for aktører fra ulike bransjer. 

I dag leverer vi MivaMagTM til deponieiere, aktører i settefisknæringen og notvaskeri. 

Har vi ikke listet opp din bransje? Er du usikker på om prosessvannet fra din bedrift trenger rensing?

Lær mer om Mivanor i vår interaktive brosjyre