Fjerner forurensing effektivt

I samarbeid med Swedrop kan vi tilby en effektiv og automatisert rensing av overflatevann.

Mivanor StormWater er designet for å absorbere og fjerne et bredt spekter av skadelige stoffer:

 • De 33 stoffgruppene prioritert av EU som følge av miljøskadelighet
 • Olje
 • Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH
 • Tungmetaller, inkludert;
  • Kadium
  • Kobber
  • Sink
  • Nikkel
  • Bly
  • Kvikksølv

Systemet for rensing av overflatevann er automatisert, alt brukeren av anlegget trenger å gjøre er å skifte ut filteret når det er fylt opp. Hyppigheten på utskiftnignen avhenger av vannmengde og vannkvalitet på det vannet som skal renses. Rensemetoden har et lite miljøavtrykk.

Få mer innsikt i vår renseteknologi i vår interaktive brosjyre

 

Når har man bruk for rensing av overflatevann?

Mivanor Stormwater er et suppliment for å sikre at vann fra overfaltedrenering blant annet blir renset. Eksempler på dette er:

 • Overflatedrenering fra trafikk- og veiområder
 • Overflatedrenering fra produksjonsområder og industriområder
 • Overflatedrenering fra avfallsdeponi

 

Send oss en mail for mer info om rensing av overflatevann