FJERNER FORURENSING EFFEKTIVT

Rensing av overflatevann var et uttrykt behov hos flere av våre kunder og nå har vi gått i samarbeid med Swedrop for å kunne tilby en effektiv og automatisert rensing av overflatevann.

Mivanor StormWater er designet for å absorbere et spekter av skadelige stoffer:

 • De 33 stoffgruppene prioritert av EU som følge av miljøskadelighet
 • Olje
 • Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH
 • Tungmetaller, inkludert;
  • Kadium
  • Kobber
  • Sink
  • Nikkel
  • Bly
  • Kvikksølv

Anlegget er automatisert, alt brukeren av anlegget trenger å gjøre er å skifte ut filteret. Dette avhenger av vannmengde og vannkvalitet på det vannet som skal renses. 

Send en mail for å få mer informasjon om vår overflatevannsbehandling.