FJERNER FORURENSING EFFEKTIVT

Rensing av overflatevann var et uttrykt behov hos flere av våre kunder og nå har vi gått i samarbeid med Swedrop for å kunne tilby en effektiv og automatisert rensing av overflatevann.

Mivanor StormWater er designet for å absorbere og fjerne et spekter av skadelige stoffer:

 • De 33 stoffgruppene prioritert av EU som følge av miljøskadelighet
 • Olje
 • Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH
 • Tungmetaller, inkludert;
  • Kadium
  • Kobber
  • Sink
  • Nikkel
  • Bly
  • Kvikksølv

Systemet for rensing av overflatevann er automatisert, alt brukeren av anlegget trenger å gjøre er å skifte ut filteret når det er fylt opp. Hyppigheten på utskiftnignen avhenger av vannmengde og vannkvalitet på det vannet som skal renses. 


 

Klikk her og ta

 kontakt for mer informasjon om vår overflatevannsbehandling.