Utdanning: Master i prosessteknologi fra Høgskolen i Telemark, Master in Process Technology from Telemark University College.

Relevant erfaring:
Flere års erfaring med prosjektarbeid rettet mot olje og gassindustrien med fokus på forstudier, flaskehalsanalyser, og utarbeidelse av teknisk dokumentasjon. Espen opptatt at bedriften benytter seg av gode arbeidsrutiner når det kommer til dokumentering, rutiner og daglig arbeidsmetodikk.