Utdanning: Sivilingeniør i Kjemiteknikk fra Chalmers tekniske høyskole i Göteborg.  

Relevant erfaring:
Innehar en bred bakgrunn fra flere industrielle bransjer som industrimaling, avfallshåndtering og vannbehandling. Fredrik ble i 2011 daglig leder i Iris Produksjon som er et selskap som behandler og håndterer avfall. Det var da renseteknologien som Mivanor benytter i dag ble utviklet. Fredrik har vært Daglig leder i Mivanor siden 2016. Han har en sterk interesse for å finne løsninger med kundens behov i sentrum. 

Motto: "Jeg vil vinne kundens tillit gjennom kunnskap og handling"