Utdanning: Bachelor Sc. – Petroleum og Prosess UiB, Master Sc. - Teknisk Miljøvern UiS.

Relevant erfaring: Over 10 års erfaring fra avfallshåndtering i oljebransjen. Har hatt flere ulike roller og ansvarsoppgaver, har ledet tekniske og operasjonelle prosjekter både nasjonalt og internasjonalt. Har jobbet med FoU og kommersialisering av teknologi til kjemisk, termisk, fysisk og biologisk rensing av avfallsvann og slam.

Motto: «Rett kunnskap og erfaring fører til gode resultat for både kunden og leverandøren»