FoU prosjekter

Mivanor er aktiv deltaker på følgende FoU-prosjekter i samarbeid med andre selskaper:

VOW BIA-X Biokull

VOW BIA-X står for (Valorization of Organic Wastes into Sustainable Products for Clean-up of Contaminated Water, Soil, and Air)

Dette sier prosjektet om rollen til Mivanor:
"Mivanor is responsible for small-scale testing of biochar sorbents in their rotating packed bed reactor, with the aim of improving the effectiveness of their current flocculation based wastewater treatment technology."

Prosjektet varer i 3 år.

 

Prosjekt: ex-situ PFAS-rensing

I samarbeid med to andre aktører er vi en del av et prosjekt som ser på ex-situ-rensing av PFAS fra jordmasser ved hjelp av biopolymerer, deretter skal dette vannet renses. Renseløsningen som skal anvendes i dette prosjektet er MivaSorb. Dersom prosjektet aktualiseres, er det planlagt oppstart test i begynnelsen 2022.

Prosjektet varer i 1-2 år.

 

earthResQ

EarthresQue er et Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI) finansiert av Norges forskningsråd. Målstilling for prosjektet er å finne bedre løsninger for bærekraftig håndtering og bruk av overskuddsmasser og avfall. Prosjektet skal også forbedre styringen av gamle deponier, og finne bærekraftige løsninger for fremtidige deponier. Dette er et pågående forskningsprosjekt.

 

Faggrupper

 

Miljøringen

Miljøringen er et nettverk for forurenset grunn og sedimenter. Målgrupper for forumet er:

  • eiere av forurenset grunn og sedimenter
  • myndigheter som legger rammebetingelser
  • FoU-institusjoner og rådgivningsfirmaer som arbeider med problemløsning
  • leverandører og entreprenører som bidrar til tekniske løsninger på problemene

Miljøringen skal være en kilde til informasjon innenfor fagfeltet forurenset grunn og sedimenter. Gruppen inkluderer offentlige institusjoner, olje- og industriselskaper, konsulentfirmaer, entreprenørfirmaer, analyselaboratorier m.fl.

Mivanor har bidratt til gruppen gjennom å presentere alternative løsninger for virksomheter med utslipp av sigevann til kommunale renseanlegg.

 

Perforce 3 (ITN Perforce3 / Akvaplan-Niva)

ITN (Innovative Training Network) PERFORCE3 (PER og polyfluorerte alkylstoffer (PFAS).

Gruppen Perforce 3 er et europeisk flerpartner doktorgradsutdanningsprogram innen PFAS-forurensninger koordinert av Stockholm Universitet og finansiert av EUs Horisont 2020-forsknings- og innovasjonsprogram.

Mivanor skal har hatt et foredrag om håndtering av PFAS forurenset sigevann fra jordmasser den 1. oktober 2021.