Den aktive og musikkinteresserte prosjektingeniøren har mange år i helikopterbransjen bak seg. I 2022 var han på jakt etter en ny jobb fordi han ville se mer av verden utenfor sin daværende jobb, hvor han har tilbrakt i underkant av 30 år. I dag er vi så heldige å ha ham hos oss i Mivanor!

Vi stilte Arild 11 spørsmål for å bli litt bedre kjent:

Hvor bor du nå, og hvor vokste du opp?
– Jeg bor i Sandnes i Rogaland, Norges 8. største by. Her er det sentralt og landlig på samme tid sier han smilende, og legger til:

– Jeg vokste opp ute på Nærbø på Jæren. Norges beste jordbruksområde!

Har du selv jobbet med jordbruk?
– Ja, i studietiden hadde jeg jo behov for litt ekstrainntekter, og da jobbet jeg som avløser på gård i 4 - 5 år. Det gav mye god og praktisk arbeidserfaring.

Hvorfor ville du jobbe hos Mivanor?
– Jeg hadde på følelsen at jeg måtte gjøre noe drastisk nytt etter nesten 30 år i samme bedrift. Dersom jeg skulle få se mer av verden utenfor, måtte jeg bare hoppe i det. Samtidig startet jeg med nettstudier som Prosjektleder ved NKI for å finne ut om prosjekt-arbeid kunne være riktig for meg – og det viste det seg å være, sier han, og legger til:

– Etter å ha søkt litt rundt i små- og mellomstore bedrifter hvor det var mulighet for å jobbe med prosjekt-relaterte oppgaver kom jeg i kontakt med et bemanningsbyrå som hadde Mivanor i sin portefølje, og plutselig gikk Mivanor fra to til tre ansatte.

Jeg ser du har mye erfaring bak deg. Hva tar du med deg fra dine tidligere stillinger og til Mivanor?
– Jeg har over 30 års er erfaring fra helikopterbransjen. Den jobben sluttet jeg i imens jeg satt i «Commercial»-avdelingen, altså avdelingen som ivaretok forespørsler fra eksterne kunder om kjøp av tekniske tjenester eller oppgradering og modifisering av helikoptre. Dette var typisk ingeniør-, design- og tekniske tjenester.

– Det er også en god egenskap å være litt kritisk og «riffe» litt med kundene for å komme seg frem til en god løsning. Det har jeg tatt med meg fra tidligere arbeidsplass, og bruker mye den dag i dag.

Hvordan var det å starte i Mivanor?
– Jeg kom fra en stor veldig gjennomstrukturert arbeidsplass med veldig definerte oppgaver. Da jeg starta i Mivanor skjedde det skjedde utrolig mye. De hadde signert mange nye kontrakter, og det var mange oppdrag som skulle iverksettes. Nye rutiner måtte etableres, sier han, og legger til:

– I starten måtte jeg ofte ta hånd om egen læring. Det var utfordrende og spennende.

Hvordan er arbeidsdagene hos Mivanor, er det mye praktisk jobbing eller bruker du mye av tiden på kontoret?
– Jeg jobber mesteparten av tiden på kontoret. Men det er også en del praktiske oppgaver i forbindelse med planlegging og klargjøring i forbindelse med reiser til kunder når vi skal installere eller vedlikeholde renseløsningene vi har solgt.

Kan du gi en kort beskrivelse av arbeidsoppgavene dine og hvordan stillingen din ser ut hos Mivanor?
– Hovedoppgaven som prosjektingeniør er å ta ansvar for prosjekteringen ifra inngått salgskontrakt til fullført overlevering av renseanlegg hos kunden.

– Vår jobb starter med en "hand-over" fra vår interne selger, hvoretter det blir vårt ansvar å iverksette de mer konkrete elementene i kontrakten i form av å skaffe til veie alle "fysiske" produktene. Gjennom prosessen med planleggingen av leveranser og fram til produktene er levert, bidrar vi også med support mot kunden dersom de har behov. Dette er en viktig del av forberedelsene fram mot installasjon, igangkjøring og overlevering, sier han og legger til:

– Vi ivaretar også det som kalles ettermarked. Her bistår vi kundene slik at de kan drifte renseanleggene sine på en best mulig måte. Det kan være enkle ting slik som vanlig service, men også bistå med produktutvikling, oppgraderinger og lignende.

Kan du fortelle om noen utfordringer man kan støte på når man jobber i Mivanor?
– Det er ikke uvanlig at kundene kan finne det utfordrende å skaffe en god oversikt over alle myndighetspålagte rensekrav de er ansvarlige for, og dermed kan det bli vanskelig å identifisere eksakt hvilken renseløsning de faktisk har behov for. Ikke rent sjeldent blir en del tilleggsarbeid med å identifisere hva som skal renses, og hvordan vi kan hjelpe dem å nå rensekravene. Men det er jo en svært viktig del av jobben, sier han humrende, og legger til:

– og ikke minst et viktig samfunnsbidrag, i form av at Mivanor på den måten bidrar til å redusere skadelige utslipp til naturen.

Hva liker du best ved jobben?
– Jeg er i mitt ess når vi er ferdige med planleggingsbiten og skal til å starte å implementere løsningene våre ovenfor kundene. Rett og slett når de siste brikkene faller på plass, og man er forbi diskusjonsfasen – da syns jeg det er kjekt.

Hvor lenge har du jobbet i Mivanor?
– Jeg startet i Mivanor i september 2022.

 Hva liker du å gjøre på fritiden?
– Jeg er glad i å trene. Blant annet sykler jeg til jobb og på fritiden løper jeg litt. Jeg synger også i kor, og i november skal jeg faktisk være med på en større operette-oppsetning i Sandnes Kulturhus. I den sammenheng passer det også å si at jeg er veldig glad i å høre på musikk og det går i absolutt alt mulig, bortsett fra moderne pop!

– Jeg kjører MC fra vår til høst, og det blir fort noen tusen kilometer på MC i løpet av en sesong. Det blir en del dagsturer, men også helgeturer med overnattinger, oftest i hytte eller på hotell, men noen ganger i telt. Det er helt nydelig, sier Arild smilende.