Mivanor har et kontinuerlig fokus på produktutvikling og å bygge kompetanse på vannrensing for å  å kunne tilby en renseløsning som effektivt oppfyller din bedrifts krav. Dette skal bidra til at du opplever oss som din bedrifts viktigste partner når det kommer til vannrensing. 
 

HVEM ER VI?

Mivanor er en totalleverandør av renseløsninger for industrielt avløpsvann.

Vi leverer en løsning til hver kunde basert på gjennomførte småskalaforsøk for aktuelt vann og en gjennomtenkt prosjektering, for at vår leveranse skal oppfylle kundens ønske og behov. Dette gir kunden gode estimat på renseresultat og driftskostnader før bestilling av et anlegg.

Selskapet ble startet opp med utgangspunkt i utviklingen av vår renseteknologi MivaMagTM. Teknologien ble utviklet for rensing av sigevann fra deponi, og er en kombinasjon av tradisjonell kjemisk felling og mekanisk rensing gjennom å bruke magnetisme til å fjerne forurensningen.

Mivanor er ISO-sertifisert etter standardene for kvalitet, miljø, helse og sikkerhet.
 

VI TILBYR EN TOTALLØSNING INKLUDERT

 • Prosjektering
 • Produksjon av renseanlegg
 • Installasjon og opplæring
 • Driftstøtte og service

 

Ta kontakt så gjennomfører vi et småskalaforsøk for å se hvor godt vi kan rense ditt vann!

Ta kontakt med ossKVALITET I ALLE LEDD

Vi har høyt fokus på å sikre kvalitet i alle ledd. Dette begynner allerede i prosjekteringsfasen. Før både design og dimensjonering av en potensiell renseløsning gjennomfører vi alltid småskalatester med representative vannprøver.

Dette fører til at vi danner oss et grunnlag for å kunne tilby en mest mulig effektiv renseløsning for din bedrifts behov. Gjennom småskalatester vil vi kunne avdekke følgende faktorer:

 • Hvilke renseprosess(er) som er mest robust og gir best og tilstrekkelig resultat
 • Estimere driftskostnader som energibruk, driftstilsyn, vedlikehold og forbruk av rensemidler.
 • Test på reproduserbarhet
 • Design og dimensjonering av renseanlegg


Denne kvalitetssikringen er enormt viktig for oss og deg som kunde. Vi bruker mye ressurser på å bygge og designe prosessutstyr, vedlikeholder og tilpasser dette til testprosedyrene. For at vi skal kunne gjennomføre slike småskalatester og oppnå gode resultater til storskala er det viktig at prosess- og testutstyr er noe vi selv utvikler og bygger kompetanse omkring. 
 

VÅRE VERDIER

Når du kjøper en renseløsning fra Mivanor skal du oppleve følgende:

 • Pålitelig renseløsning som er driftssikker og oppfyller bedriftens krav til rensing
 • Effektiv rådgiving som resulterer i et renseanlegg som er tilrettelagt ditt behov
 • Nyskapende løsninger som tar sikte på en bærekraftig fremtid
   

VÅRE MÅL
Målet vårt er å utvide utvalget av bransjer som drar nytte av våre vannbehandlingssystemer, og tilby høy-kvalitets vannbehandling av avløp til alle våre kunder.

Mivanor fokuserer derfor kontinuerlig på forskning og utvikling av våre produkter - for å forbedre eksisterende løsninger, og sørge for at vi alltid tilbyr en renseløsning av høy kvalitet.

 • Forretningsidé: utvikle og levere effektive renseløsninger for industrielt avløpsvann som sikrer rene utslipp
 • Visjon: være førstevalget innen industriell vannrensing
 • Slogan: industriell vannrensing - Mivanor gjør det enkelt

 

Hvor befinner vi oss?
 

Besøksadresse hovedkontor: Dreierveien 25 - 4321 Sandnes

hovedkontor