Mivanor ble startet opp som følge av at vår renseteknologi MivaMagTM ble utviklet og tilpasset rensing av sigevann fra deponier. Med et stadig fokus på produktutvikling og det å kunne tilpasse vårt renseanlegg til hver enkelt kunde ønsker vi å være din bedrifts viktigste partner når det kommer til vannrensing. 

 


 

Når du velger et renseanlegg fra Mivanor skal du oppleve følgende:

  • KVALITET i rådgivning, veiledning og sluttresultat
  • KOMPETANSE innenfor fagfeltet og oppdatert kunnskap om vannrensing
  • ETTFEKTIV rådgiving som resulterer i et renseanlegg som er tilrettelagt ditt behov
  • NYSKAPENDE løsninger som tar sikte på en bærekraftig fremtid