Mivanor har et kontinuerlig fokus på produktutvikling og å bygge kompetanse på vannrensing for å  å kunne tilby en renseløsning som effektivt oppfyller din bedrifts krav. Dette skal bidra til at du opplever oss som din bedrifts viktigste partner når det kommer til vannrensing. 
 

Hvem er vi?

Selskapet ble startet opp med utgangspunkt i utviklingen av vår renseteknologi MivaMagTM . Teknologien ble i utgangspunktet utviklet for rensing av sigevann fra deponi, og er en kombinasjon av tradisjonell kjemisk rensing og mekanisk rensing gjennom å bruke magnetisme til å renses ut tungmetaller og farlige stoffer.

I dag kan tilbyr vi flere ulike renseteknologier slik at vi er rustet for å løse ulike utfordringer knyttet til rensing av vann fra deponi og industri, og kan tilby en bred produktportefølje basert på vår selvutviklede teknologi: MivaMagTM

Er du usikker på hvilken rensemetode ditt anlegg trenger?
 

Ta kontakt med ossKvalitet i alle ledd

Vi har høyt fokus på å sikre kvalitet i alle ledd. Dette begynner allerede i prosjekteringsfasen. Før både design og dimensjonering av en potensiell renseløsning gjennomfører vi alltid småskalatester med representative vannprøver.

Dette fører til at vi danner oss et grunnlag for å kunne tilby en mest mulig effektiv renseløsning for din bedrifts behov. Gjennom småskalatester vil vi kunne avdekke følgende faktorer:

  • Hvilken renseprosess er mest robust og gir best og tilstrekkelig resultat
  • Estimere driftskostnader som energibruk, driftstilsyn, vedlikehold og forbruk av rensemidler.
  • Test på reproduserbarhet
  • Design og dimensjon på renseanlegg


Denne kvalitetssikringen er enormt viktig for oss og deg som kunde. Vi bruker mye ressurser på å bygge og designe prosessutstyr, vedlikeholder og tilpasser dette til testprosedyrene. For at vi skal kunne gjennomføre slike småskalatester og oppnå gode resultater til storskala er det viktig at prosess- og testutstyr er noe vi selv utvikler og bygger kompetanse omkring. 
 

Våre verdier

Når du kjøper en renseløsning fra Mivanor skal du oppleve følgende:

  • Pålitelig renseløsning som er driftssikker og oppfyller bedriftens krav til rensing
  • Effektiv rådgiving som resulterer i et renseanlegg som er tilrettelagt ditt behov
  • Nyskapende løsninger som tar sikte på en bærekraftig fremtid

 

Hvor befinner vi oss?

 

Besøksadresse: Klinkerveien 8 - 8006 Bodø
Besøksadresse hovedkontor: Dreierveien 25 - 4321 Sandnes

hovedkontor