Mivanor har et kontinuerlig fokus på produktutvikling og å bygge kompetanse på vannrensing for å  å kunne tilby en renseløsning som effektivt oppfyller din bedrifts krav. Dette skal bidra til at du opplever oss som din bedrifts viktigste partner når det kommer til vannrensing. 
 

Hvem er vi?

Selskapet ble startet opp med utgangspunkt i utviklingen av vår renseteknologi MivaMagTM . Tekonolgien ble i utgangspunktet utviklet for rensing av sigevann fra deponi, og er en kombinasjon av tradisjonell kjemisk rensing og mekanisk rensing gjennom å bruke magnetisme til å renses ut tungmetaller og farlige stoffer.

I dag kan tilbyr vi flere ulike renseteknologier slik at vi er rustet for å løse ulike utfordringer knyttet til rensing av vann fra deponi og industri, og kan tilby en produktportefølje:

Er du usikker på hvilken rensemetode ditt anlegg trenger?
 

Ta kontakt med oss

 

Våre verdier

Når du kjøper en renseløsning fra Mivanor skal du oppleve følgende:

  • PÅLITELIG renseløsning som er driftssikker og oppfyller bedriftens krav til rensing
  • EFFEKTIV rådgiving som resulterer i et renseanlegg som er tilrettelagt ditt behov
  • NYSKAPENDE løsninger som tar sikte på en bærekraftig fremtid

 

Hvor befinner vi oss?

Mivanor lokasjoner