HVORDAN FUNGERER VÅR RENSEMETODE?
Artboard 1 U r e n s e t v a nn pu m pe s i nn i systemet V a n n e t pu m p e s g j e n n o m s t a t i s k e m i k s e r e h v o r k j e m i k a l i en e b l i r tilsatt T il p a s s e t o m r ø r i n g s i k re r o p t i m a l f e l l i n g o g f l o k k ul e r i n g E t p u l v e r t i ls e t t e s s o m g j ø r f lo k k en e mag n e t i s k e F l o k k en e b l i r t i l e t s l a m m e d 3 0 - 4 0 % t ø r r s t o f f s o m k a n t r a n s p o r t e r e s i container. V a n n e t i t a n k en e b l i r r en e r e e t t e r h v e r t s o m f l o k k en e v o k s e r T i l s l u t t f l y t e r f l o k k en e o p p o g k a n l e t t s k i l l e s u t i den mekaniske pr o s e s s e n

Bruk av informasjonskapsler på våre nettsider

Vi bruker informasjonskapsler for å sikre nettstedets funksjon og for å gi, utvikle og evaluere tjenestene i de digitale kanalene våre, samt gi personlig kommunikasjon og markedsføring.Ved å klikke "godta" gir du tillatelse til bruk av informasjonskapsler. Du kan administrere informasjonskapsler i nettleseren.

Les mer