Dette er løsningene vi tilbyr til ulike vannutslipp fra industriell aktivitet:

Totalleverandør av renseløsning

Vi omtaler oss som en totalleverandør av renseløsninger. Vi følger kunden fra det blir signalisert et behov for renseløsning og gjennom renseløsningens levetid:

 • Analyse av vannet som skal renses og effekten renseløsnignen vil ha
 • Prosjektering 
 • Installasjon og opplæring
 • Driftsstøtte og service
   

Gå til vår interaktive brosjyre

Vår leveranse skal oppfylle rensekravene kundene våre setter og vi gjør en grundig analyse av vannkvaliteten og behovet for rensing i prosjekteringsfasen for å kunne sikre at vår leveranse oppfyller kundens behov.
 

Jeg ønsker tilbud på analyse av vannprøve

 

Her har vi levert renseløsninger

Vi har levert renseløsninger for sigevann fra deponi til en rekke avfallselskap i tillegg til leveranser til en akvakultur-aktør. Alle disse har fått levert en MivaMagTM.

 • Esval Miljøpark
 • Helgeland Avfallsforedling
 • Hålogaland Ressursselskap
 • Iris Salten IKS
 • Lindum Avfallselskap
 • Lofoten Avfallselskap
 • Reno-Vest
 • Salten Smolt

Ta gjerne kontakt med oss for å lære med om våre renseløsninger.

Ta kontakt