Vår renseløsning for industrielt avløpsvann, MivaMagTM , ble først utviklet for å rense sigevann fra avfallsdeponi. 

Ettersom vår kompetanse på vannrensing har vokst har Mivanor i dag en produktportefølje som dekker flere behov innenfor industriell vannrensing:

 

Renseanlegg til deponi og akvakultur

I dag leverer vi ikke bare renseanlegg til deponi, men også til alle aktører som har bransjer som har behov for å vite avløpsvannet fra bedriftens aktivitet trygt kan slippes ut i naturen. Vi har konstruert renseanlegg for prosessvann både fra settefisknæringen og notvaskeri, og ser at vår teknologi gir gode resultater her også. 

 

Kombinerte renseløsninger

Vi har satt opp renseanlegg både med en kombinasjon av våre to renseløsninger MivaBioTM og MivaMagTM, og kun ved bruk av MivaMagTM. Les mer om våre ulike kundeprosjekter under og finn løsninger som med lokale tilpasninger vil være anvendelig for din bedrift.

 

Vannanalyse gir riktig behandling

Vår FoU-avdeling utfører småskala-tester på avløpsvannet fra våre kunder. på denne måten kan vårt team avdekke hvilke typer og hviken grad av forurensing vannet innehar.

Ønsker du at vi utfører en analyse på avløpsvannet fra din bedrift?
 

Send oss en vannprøve

 

Totalleverandør av renseløsning

Vi omtaler oss som en totalleverandør av renseløsninger. Vi følger kunden fra det blir signalisert et behov for renseløsning og gjennom renseløsningens levetid:

  • Analyse av vannet som skal renses og effekten renseløsnignen vil ha
  • Prosjektering 
  • Installasjon og opplæring
  • Driftsstøtte og service

Vår leveranse skal oppfylle rensekravene kundene våre setter og vi gjør en grundig analyse av vannkvaliteten og behovet for rensing i prosjekteringsfasen for å kunne sikre at vår leveranse oppfyller kundens behov.


 

Etablerte renseanlegg fra Mivanor