Vi har levert løsninger til en rekke ulike bransjer:

 • Avfall og deponi
 • Akvakultur
 • Notvaskeri
 • Skipsverft og vedlikehold av skip

Oversikt over våre kunder

Dette er løsningene vi tilbyr til ulike vannutslipp fra industriell aktivitet:

 • Rensing av sigevann, prosessvann og spylevann: MivaMagTM
 • Rensing av overflatevann med MivaStormwater
 • Avfallsbehandling i akvakultur med MivaBio og MivaMagTM
 • Rensing av PFAS-holdig vann med MivaSorb
 • Rensing av spylevann og vann fra industrielt vedlikehold: MivaSettle

Totalleverandør av renseløsning

Vi omtaler oss som en totalleverandør av renseløsninger. Vi følger kunden fra det blir signalisert et behov for renseløsning og gjennom renseløsningens levetid:

 • Analyse av vannet som skal renses og effekten renseløsnignen vil ha
 • Prosjektering 
 • Installasjon og opplæring
 • Driftsstøtte og service
   

Gå til vår interaktive brosjyre


Vår leveranse skal oppfylle rensekravene kundene våre setter og vi gjør en grundig analyse av vannkvaliteten og behovet for rensing i prosjekteringsfasen for å kunne sikre at vår leveranse oppfyller kundens behov.
 

Jeg ønsker tilbud på analyse av vannprøve