Så, hva har skjedd i 2021?

Mivanor har levert fem nye renseanlegg:
Et PFAS-renseanlegg, to renseanlegg for spylevann fra vedlikehold av skip, et renseanlegg tilpasset flere ulike industrielle vanntyper og et renseanlegg til et notbøteri.

- Mivanor har etablert og posisjonert seg godt i ulike faggrupper og utviklingsprosjekter, både nasjonalt og internasjonalt. Vi har mål om å være en markant aktør innen forskning og utvikling på sigevann og vann fra industri, forklarer Robert Tarasz.

- Teamet har også fått drevet med produktutvikling og har utviklet MivaMag Mini. Denne løsningen er designet for å håndtere mindre volumstrømmer og er dermed et rimeligere alternativ til vårt flaggskip MivaMagTM.

Hva skjer fremover i 2022?

- Mivanor skal utvikle en biologisk renseløsning for håndtering av slam fra RAS-anlegg. I tillegg jobber vi med en metode for fjerning av ammonium fra avløpsvann samt en metode for å redusere KOF i sigevann fra gamle deponier og vann fra annen industriell aktivitet.