PFAS står for Per- og polyFluorAlkylStoffer. De er brukt i både forbrukerprodukter og i industrielle produkter, som foreksempel skismørning, emballasjeprodukter og brannskum.


Miljøpåvirkning

Perflurerte stoffer er med i et fast overvåkningsprogram for miljøgifter som ledes av Miljødirektoratet. Noen PFAS-er som er klassifiserte som farlige, dette gjelder PFOS, PFOA og PFNA (C9-PFCA). Disse kan ha virkning over tid på miljø både i vann og på land, noe som er særdeles alvorlig. Stoffene akkumuleres over tid i mennesker som er utsatt for PFAS-er, derav kan de også være skadelig for oss.

Så, hva kan vi gjøre for å sørge for å sørge for en effektiv rensing og oppsamling av disse stoffene?

 

Hvordan rense vann for PFAS?

Mivanor ønsker å være i front og lede an når det kommer til FoU knyttet til fjerning av PFAS i vann. Det er flere utfordringer knyttet til det å skulle rense ut PFAS. Hovedutfordringen er at de molekylære forbindelsene i PFAS-er store og og stabile. Det medføres at det er svært vanskelig å løse opp og fjerne disse stoffene gjennom tradisjonell vannrensetekonologi.

I mange tilfeller gjøres dette i dag gjennom adsorpsjon, en tidkrevende prosess som som gjør det vanskelig å prosjektere et renseanlegg som renser store mengder vann kontinuerlig.

 

Utviklingsoppgaven til Mivanor

FoU-avdelingen i Mivanor har nå satt i gang utviklingen av en teknologi som vil kunne få ned behandlingstiden på rensingen. Målet med dette er å kunne sørge for en effektiv utrensing av PFAS-er i anlegg som har stor gjennomstrømning av vann. 

Den teknologiske løsningen har også som mål å være  kompakt og driftssikker, som skal sørge for en enkel installasjon i både eksisterende og nye anlegg. I tillegg er en del av oppgaven at løsningen skal ha lave driftskostnader.

 

Les om hvilke vannrensingsteknologier Mivanor har utviklet til nå

 

Utvikling av renseteknologi for PFAS
Kilder: 

  • https://www.fhi.no/ml/miljo/miljogifter/fakta/fakta-om-pfos-og-pfoa/#hva-er-pfos-og-pfoa (13.desember 2018)
  • http://www.miljostatus.no/tema/kjemikalier/prioritetslisten/PFOS-PFOA-og-andre-PFCs/ (9.juni 2017)