NMBU står nå i spissen for innovasjonssenteret earthsQue, et senter for forskningsdrevet innovasjon som har som mål å finne løsninger som gjør at større andeler av forurenset jord og overskuddsmasser kan brukes på nytt. 

I tillegg til NMBU er NGI, Handelshøgskolen BI, Østfoldforskning, IFE, NIBIO, NIVA og NILU forskningspartnere.

Vi er invitert inn for å bistå med vår kompetanse på sigevannsrensing. 

- Det er virkelig stor stas at vi nå er med i en gruppe med store aktører innenfor forskning og avfall. Vår rolle blir tilknyttet overvåkning og rensing av sigevann fra deponiene, sier Fredrik Korpe, daglig leder i Mivanor.

Mivanor har levert renseanlegg til to av de andre samarbeidspartnerne, avfallselskapet Lindum AS og Iris Produksjon AS, og dette vil kunne bli en av test-plassene for prosjektet.

- Det bli spennende å bidra inn og vi er jo selv et selskap som er tuftet på det å innovere på eksiterende løsninger. Vi tenker også at problematikk knyttet til PFAS vil være aktuelt å trekke inn i dette forskningsprosjektet og her har vi absolutt kompetanse å bidra med, sier Fredrik.

Kilde til fakta om prosjektet: https://www.nmbu.no/aktuelt/node/40577