Siden inngangen av året har Mivanor satt fokus på å rense blod,- spyle,- og prosessvann fra ulike bedrifter i de blå næringene: hovedsakelig lakseslakterier og fiskeforedlingsbedrifter.

Gode resultater

Formålet: å demonstrere at teknologien vår MivaMag kan bidra når lakseslakterier og andre som driver med fiskeforedling - og som er underlagt rensekrav fra EU igjennom egen BREF for Food, Drink and Milk industries – må møte nye krav desember 2023.

MivaMag er BAT-godkjent, men har hittil ikke vært utprøvd på denne typen bedrifter.

Etter mer enn 14 ulike testforsøk for 9 ulike bedrifter, kan vi nå presentere svært gode resultater:

Oppsummert er rensegraden for alle parametere i snitt 89% etter rensing med MivaMag – noe som gjør MivaMag til en god kandidat som renseløsning, eller som et rensetrinn opp mot BAT-AEL-kravene for disse næringene.

Detaljer og rensegrad for hver enkelt hovedparameter finner du lengre ned på denne siden.

- Veldig spennende

- Det er veldig spennende for oss å få utforske hvordan MivaMag kan hjelpe ulike bedrifter med sine rensekrav, og samtidig effektivisere rensingen deres og gjøre dem mer bærekraftige i prosessen, sier salgsingeniør Anders Are.

Her kan du se en video av de opprinnelige testforsøkene tidligere i år.

Han har ledet prosessen med å samle inn og gjennomføre småskalatesting av vannet til ulike aktører i fiskeri- og oppdrettsnæringen langs kysten. Han mener arbeidet allerede har åpnet opp flere nye dører for Mivanor.

- Vi har hele tiden sett hvordan renseløsningen vår har bidratt til å rense stadig flere typer industriutslipp. Nå kan vi også åpne opp oss enda mer for de blå næringene, og i prosessen har vi sett at MivaMag også har anvendelsesområder utenfor de vi opprinnelig hadde tenkt, sier Are, og legger til:

- Det har vært spennende å samarbeide med så mange bedrifter om vannprøver, og vi står med åpne armer for å bli en støttespiller for næringene i møte med nye BAT-AEL, krav, sier Are, som understreker at Mivanor allerede har vært med å satt de nye kravene i fokus igjennom flere nettsaker – deriblant hos iLaks.no og Intrafish.no.

Les mer om fordelene med MivaMag og hvordan vi renser denne – og andre typer vann – her.

Under kan du se en oversikt over resultater, før og etter rensing – samt med rensegraden oppgitt i prosent, foretatt på blodvann/prosessvann fra alle 9 lakseslakterier/fiskeforedlingsbedrifter:

efef

Bilder som viser blodvann/prosessvann før rensing (t.v.) og etter rensing (t.h.) Disse vannprøvene er tatt før desinfeksjonstrinnet. Tallene er en oppsummering av alle resultatene så langt.

fef

Bilder som viser blodvann/prosessvann før rensing (t.v.) og etter rensing (t.h.) Disse vannprøvene er tatt etter desinfeksjonstrinnet. Tallene er en oppsummering av alle resultatene så langt.

 

#bestalternativetechniques #industriutslippsdirektivet #vannrensing #industriutslipp #renseløsning #lakseslakteri #fiskeforedling