Det mener daglig leder i Mivanor Robert Tarasz er blitt helt nødvendig i klimaet mange bedrifter og næringer befinner seg i. Erlend Skaug Ingebrigtsen har fått rollen som markedsførings- og kommunikasjonsansvarlig i selskapet.

- Det er enormt mye som foregår på myndighetsnivå, med reguleringer, nye lovverk og utviklinger relatert til forurensning og vannrensing. Samtidig opplever vi at svært få snakker om dette og implikasjonene det har for et bredt spekter av industrier og for samfunnet som helhet. Det ønsker vi å gjøre noe med, sier Tarasz.

Han trekker spesielt fram revisjonen av Industriutslippsdirektivet (IED), og nye BAT-krav som en utvikling mange har behov for å vite om, og forberede seg på. På toppen av dette og i tillegg kommer nye regler for avfallshåndtering, revisjon av avfallsdirektivet og avløpsdirektivet.

- Dette skjer samtidig som vi ser at mange allerede sliter med å holde tritt i utviklingene. Det er veldig bra at vi får tydeligere føringer for utslippskrav og hvilke regler som gjelder. EU sier nå klart og tydelig at det skal tas store skippertak for å begrense spesielt vannforurensing fram mot 2030 og 2050, og det skal gjøres ute hos bedriftene, sier Tarasz og legger til:

- Samtidig er det veldig tydelig at det for mange bedrifter er blitt krevende å holde oversikten, og ikke minst vite hvordan de må forholde seg til reglene. Det ønsker vi å være med å oppklare i.

Ingebrigtsen jobber fra tidligere av med andre selskap i avfalls- og gjenvinningsbransjen og sier han kjenner igjen mange av utfordringene fra tidligere. Han har jobbet på Mivanor-teamet siden mars i år.

- På de månedene jeg har jobbet med Mivanor har det blitt stadig tydeligere for meg at bransjen har et kommunikasjonsproblem. Det virker som om mange er oppgitte over at myndighetene ikke er tydeligere på banen, og at de etterspør mer informasjon.

Ham mener at det også blant konkurrenter og andre selskaper som jobber med vannrensing er overraskende stille rundt de mange store utviklingene som skjer for tiden.

- Derfor er det veldig givende å bistå med mer informasjon på feltet, samtidig som man også presenterer Mivanors forslag til løsning på problemet: nemlig BAT-godkjent, norskutviklet teknologi som hjelper bedriftene med å begrense sine utslipp, bli mer bærekraftige og effektive. For meg er det aller mest interessante å se bredden av prosesser og næringer som har behov for vannrensning, og det brede bruksområdet for Mivanors teknologi.