Selskapet skal produsere, vaske, impregnere og tørke nøter til bruk i oppdrettsindustrien. Både produksjonshall og maskiner er allerede på plass, med 20 ansatte.

Vannet som slippes ut skal renses, og vil typisk inneholde både tungmetaller og organisk materiale fra nøtenes tid i havet. Mivanor har utviklet en egen renseløsning spesielt tilpasset notvask, og som også Inter Notservice anlegg på Herøy vil benytte seg av.

- Dette er et viktig oppdrag for Mivanor. Fra før av har vi levert renseløsningner til fem av lokasjonene til Mørenot, og har nå betydelig erfaring med å rense vann fra produksjon og service av nøter. Vi er sikre på at denne erfaringen vil komme Inter Notservice til nytte, og ser fram til å jobbe mer mot havbruksnæringen i året som kommer, sier daglig leder i Mivanor, Robert Tarasz.

Løsningens hovedelement er Mivanors egne teknologi MivaMagTM, en unik kjemisk og mekanisk renseløsning basert på magnetisme. Prosessen skal deretter tilpasses Inter Notservice's spesifikke behov, og leveransen vil blant annet inneholde Mivanor Grovrens med huberskrue, samt to buffertanker - én for urenset, og én for renset vann. 

Det mest vesentlige med renseprosessen er at det vil være mulig å bruke vannet om igjen til vasking av nøter, noe som skaper et mindre fotavtrykk på klima- og miljø. Løsningen renser vann fra notvask i en og samme enhet og det er ikke behov for et forbehandlingstrinn eller en sedimenteringsprosess i forkant. Anleggets utforming gir også enkel tilgang til slamcontainer og til å gjennomføre påfylling og tømming av rensekjemikalier. 

 

Noen andre fordeler er at løsningen:

  • Muliggjør gjenbruk av vann fra vaskeprosess
  • Renser vann og avvanner slammet i samme enhet
  • Fjerner behovet for større forbehandlingstrinn
  • Sikrer ørrstoffgrad på slam på opptil 30%
  • Sikrer ontinuerlig flow-rate på opptil 30%
  • Gjør at anlegget kan styres og overvåkes via fjernstyring

 

Mivanor takker Inter Notservice for oppdraget, og ser fram til et langt og godt samarbeid!