Eksempler på overflatevann fra industri er drensvann og regnvann fra for eksempel tak, veier og produksjonsflater. Dette vannet kan være veldig forurenset. Når det har regnet mye vil materiale på flater rives løs med vannet og forurense det. Særlig i områder med stor trafikkaktivitet blir overvannsforurensningene store.

Her kan du lese om våre tips for hvordan du skal gå fram når du skal velge en god løsning for rensing av overflatevann.


Se etter en løsning som er riktig dimensjonert

Mivanor anbefaler å bruke en behandlingsteknologi som er dimensjonert og godt tilpasset de utfordringene som oppstår i forbindelse med overflatevann. Dette innebærer at den valgte teknologien er robust og takler en stor variasjon for både vannets mengde og sammensetning når det kommer til grad av forurensing.


Velg en automatisert løsning

Variasjonen i vannmengde og forurensingsgrad gjør at det enkleste er å velge en løsning som er selvgående.
Vår løsning, Mivanor Stormwater, baserer seg på et filter som flyter i vannet og renser overflatevannet mens det drenerer gjennom filteret. Resultatet er en automatisert og effektiv rensing av overflatevann.

 

Les mer om Mivanor Stormwater

 

Løsningen er utviklet i samarbeid med Swedropsom leverer filteret. Dette filteret består av en kombinasjon av ulike typer filter-medier. Disse er oljeadsorbenter, aktivt kull og forbrenningsslagg. Når et filter er «fullt» kan den enklet skiftes ut med et nytt filter.


Mivanor Stormwater har en kapasitet på opptil 10 kubikkmeter med vann per enhet per time. Slik ser løsningen ut ovenfra, med fem enheter montert i bakkant:

Rensing av overflatevann

 


Hvordan oppnå optimal oppholdstid?

Mange bedrifter opplever det å ha kontroll på rensing av overflatevann som vanskelig på grunn av det varierende volumet av vann som tilføres anlegget.


For å oppnå en hel-automatisert prosess og en optimal oppholdstid, styres behandlingstiden ut i fra hvor stor tilførselen av vann er inn til oppsamlings-karet. Ved store nedbørsmengder reduseres behandlingstiden i behandlingsdelen. Ved lave nedbørsmengder vil behandlingstiden kjøres med maksimal behandlingstid og kan utover det justeres fritt.


Hvor god er renseeffekten til Mivanor Stormwater?

Studier og tester viser en veldig god renseeffekt på både organiske og uorganiske stoffer. Mange aktører er opptatt av hvor stor effekt rensingen har på kobber i vannet. Mivanor StormWater er målt til å blant annet ha renset ut opp til 95 prosent av kobberstoffene i vannet.

Alle disse stoffene er Mivanor Stormwater utformet for å kunne absorbere gjennom filteret som er levert av SweDrop.

Ta kontakt for mer informasjon om rensing av overflatevann