I fjor høst kunne Sandnesposten skrive om samarbeidet mellom Nordic Bulk og Mivanor.

Den gang sa prosjektleder for Nordic Bulk, Steen Sanddahl, at innovasjon fram mot framtidige løsninger innenfor pukk og grus – i møte med et stadig større fokus på bærekraft – har vært en avgjørende del av Nordic Bulks vekst.

Teknologien spiller en stor rolle
På anlegget til Massebalanse AS, et gjenvinningsanlegg for gravemasse på Disenå i Sør-Odal, har teknologien vår for vannrensing spilt en stor rolle for funksjonaliteten til den komplette leveransen.

Ved å rense prosessvannet som brukes til å vaske jordmasser, sikrer vi at vannet kan brukes om og om igjen, og vi sørger for både gjenbruk av vann og kontinuerlig drift.

– Det er en avgjørende detalj i et stort system, og det er slike valg som gjør at vi kan bidra til økt bærekraft i leveransene våre, forteller Sanddahl.

Han forklarer hvordan denne typen prosjekter settes nøye sammen både for å spare penger hos kunden i form av effektivisering og gjenbruk, men også med hensyn til miljø og bedre forvalting av naturressurser.

– Dette gjelder helt fra gjenbruk av prosessvannet til sluttleveransen som er gjenbruk av jordmasser etter vasking.

Norge «dårligst i Europa»
Ifølge Norges Geotekniske Institutt er gjenbruk av overskuddsmasser og avfall fra bygg- og anleggssektorene avgjørende for å redusere klimagassutslipp, ta bedre vare på miljø og samtidig generere både investeringer og arbeidsplasser. De kaller det en «gedigen forretningsmulighet.»

Også Sintef kommer med lignende uttalelser, og sier Norge er «dårligst i Europa» - med Nederland på topp. Kun Kypros og Slovakia gjenbruker mindre enn Norge.

Viktig oppdrag – også for oss i Mivanor
Vår daglige leder og fagsjef, Robert Tarasz, forteller at oppdraget også er viktig for Mivanor. Han berømmer prosjektledelsen fra Nordic Bulks side, og bærekraftsfokuset fra Massebalanse AS som driver anlegget på Disenå.

–  Det er gøy at vår teknologi kan være med å spille en så stor rolle i et så stort prosjekt som dette. Ved å rense vannet kan det brukes om og om igjen, og det er ikke bare bra forvalting av en naturressurs – det bidrar også til bedre økonomi for sluttkunden.

– Det opplever vi er et av hovedfokusene til Nordic Bulk generelt: at det som er bra for klima,- og miljø også er bra for lommeboka, sier Tarasz.

Teknologien MivaMagTM bidrar til at vannet renses og havner inn i en sirkulær verdikjede – hvor det kan brukes om og om igjen etter at jordmassene har blitt rengjort.

Har du behov for renseløsninger? Ta kontakt

#Mivanor #MivamagTM #renseløsninger #vannrensing #NordicBulk #gravemasse #bærekraft