Franzefoss-konsernet leverer pukk og gjenvinningstjenester fordelt på 32 anlegg i Norge, og sysselsetter nærmere 480 ansatte over hele landet.

To av disse anleggene, på Eide utenfor Bergen og på Husøya utenfor Kristiansund, behandler blant annet mud, kaks og oljeholdig vann fra oljeindustrien i tillegg til annet forurenset vann.

Mivanor skal nå levere to MivaMag-enheter til en samlet verdi på 6 millioner kroner.

Svært fornøyde

På anlegget til Franzefoss gjennomgår vannet kjemisk felling og biologisk behandling. Nå skal Mivanors teknologi legges på som et siste steg etter hovedrensingen for å sikre at vannet er renest mulig før det føres tilbake til naturen.

- Vi har vært svært fornøyd med testene Mivanor har levert, og teknologien viser meget gode egenskaper. Dette gjelder både innenfor de parameterne vi har konsesjonskrav på, men også helhetsbildet – fra mengden suspendert stoff til effektivitet, sier Odd Willy Sakshaug, anleggssjef ved Franzefoss avd. Husøya.

De to anleggene er tilnærmet identiske, sett bort fra at anlegget på Eide er dobbelt så stort. Sistnevnte får en oppskalert løsning, med dobbelt så stor kapasitet.

 

Foran kravene

Sakshaug har vært Franzefoss’ anleggssjef på Husøya i nærmere 10 år, og har totalt over 20 år bak seg i prosessindustrien.

Han forteller at det i stadig større grad gjelder å være foran kravene.

- I Franzefoss er vi veldig opptatte av å tilfredsstille alle krav, og å ha minst mulig utslipp til ytre miljø. Da kan vi ikke hvile på laurbærbladene, og det gjelder i grunn å alltid være litt foran kravene – og for eksempel rense vannet mer enn hva vi strengt tatt må.

Anleggssjefen forteller videre at de i august får skjerpede krav igjennom avfallsregulativet. Fra sine 35 år har han sett hvordan kravene stadig har økt, og at det ikke alltid er like enkelt å etterleve dem.

- Hvis man fortsetter å drive slik man har gjort i flere tiår, så vil man ikke overleve lenge i møte med nye krav. Det er i utgangspunktet en bra ting, men samtidig så er det utfordrende for mange bedrifter fordi man kan føle at man er i grenseland hva gjelder nye krav, og evnen til å nå disse, sier Sakshaug, og legger til:

- Man har ikke anledning til å prøve ut eller utvikle nye teknologier hele tiden, og da er det veldig kjekt å kunne sette sin lit til aktører som gjør at man har en skikkelig sikkerhetsmargin inn mot kravene. Vår visjon er «samfunnets beste valg», og det fordrer at vi tar et ekstra ansvar for å være det i tillegg til det arbeidet vi gjør ellers.

 

Ser fram til samarbeidet

Daglig leder hos Mivanor, Robert Tarasz, er svært fornøyd med tillitserklæringen fra Franzefoss, og ser fram til å sette i gang med arbeidet.

- Franzefoss er en svært miljøbevisst bedrift, med tydelige ambisjoner for miljøet og for sitt eget bærekraftsarbeid. Det er vi glade for å kunne bidra til ved å sørge for at de både møter eksisterende krav, og ligger foran de framtidige.

 

«Våre virksomheter påvirker det ytre miljøet både i form av klimautslipp, naturinngrep og utslipp av forurensende komponenter til vann og luft, og vi jobber kontinuerlig for at miljøbelastningen ved vår virksomhet skal være så lav som mulig.»

 

- Franzefoss’ Bærekraftsrapport 2021

 

Installeringen på Husøya og Eide begynner allerede etter sommeren. Tarasz sier de har god erfaring med lignende arbeid, men at de samtidig ser fram til utfordringen.

- Vi leverer to lignende løsninger, men til to ulike anlegg av ulik størrelse. Det viser etter vårt syn hvor tilpasningsdyktig og fleksibel løsningen er, og vi er veldig fornøyde med de gode tilbakemeldingene fra Franzefoss på selve teknologien. Vi ser fram til samarbeidet, og til å bistå Franzefoss med å sørge for et renere miljø og mer bærekraft i gjenvinningsbransjen.